Περιεχόμενα

 

Σημείωμα της Έκδοσης                                                                                  2

Ημερολόγιο καταστρώματος                                                                          3

Πρακτικά Δ.Σ. 14/4                                                                                         5

Θέματα που προτείνονται για Σεμινάριο «Κοινωνικής

Πολιτικής Υγείας – Πρόνοιας»                                                                       7

ΚΕΜΕΤΕ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ για την

αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων                                               9

Πρακτικό Επιτροπής Κρίσεως για το προτεινόμενο διδακτικό

Βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή»                                                       41

ΑΙΤΗΣΗ – Προς : Την Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή (ΠΑ.ΤΕ.Σ.)                    62