Περιεχόμενα

 

Σημείωμα της Έκδοσης                                                                                  3

Ημερολόγιο καταστρώματος                                                                          4

ΣΚΟΡΠΙΑ                                                                                                       7

Πρόσκληση της ΠΑΤΕΣ                                                                                 8

Σταυρινούδη Αθηνά: Προοπτικές ανάπτυξης για

την Ελλάδα μέσω του PHARE                                                                        10

Η περίληψη της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου

στις προσφυγές συναδέλφων                                                                         14

Σχολικές Βιβλιοθήκες                                                                                     15

ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. – Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ

Μελέτες: 4 – «Πλαίσιο Αρχών και Θέσεων ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

Τελικό κείμενο                                                                                                16

ΥΠΕΠΘ: Απάντηση στην αναφορά του Συλλόγου

Ελλήνων Κοινωνιολόγων

Κοινοποίηση: Βουλευτή κ. Χρηστ. Σμυρλή Λιακατά

(Δια της Βουλής των Ελλήνων)                                                                      57


Σημείωμα της έκδοσης

 

Οι εκλογές στο Σ.Ε.Κ. Παράρτημα Θεσσαλονίκης μπορεί να σήμαναν το τέλος μιας κρίσης. Θέλουμε να το πιστεύουμε αυτό, γιατί είναι σημαντικό σε μια στιγμή που ο Σύλλογος αναπτύσσεται Πανελλαδικά να μη σβήσει ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη.

Στο χώρο της Εκπαίδευσης η υποχρεωτική παιδαγωγική επιμόρφωση μέσω της ΠΑΤΕΣ για τους Κοινωνιολόγους και όχι μέσω των οδών που χρησιμοποιούν και οι άλλοι εκπαιδευτικοί (Φιλόλογοι, Μαθηματικοί, κ.λπ.) οδηγεί σε όξυνση τις σχέσεις μέσω του ΥΠΕΠΘ.

Το μόνο θετικό σ’ αυτή την υπόθεση είναι ότι στη ΠΑΤΕΣ σημειωτέον για φέτος θα μας παίρνουν με τη σειρά της επετηρίδας.

Η υποτίμηση της διδακτικής επάρκειας του απόφοιτου Κοινωνιολόγου αλλά και του ίδιου του Πανεπιστημιακού Τμήματος ως αφορά το ρόλο του είναι εμφανής. Θα επανέλθουμε.

 

Στέρτσος Μπάμπης