Περιεχόμενα

 

Σεπτέμβριος 1997

Της έκδοσης

 

Παρ’ όλες τις ευγενείς προθέσεις, τις χαμηλόφωνες διαβεβαιώσεις και τους εφησυχασμούς που προωθούσαν οι αρμόδιοι, η Κοινωνιολογία, το μάθημα της Κοινωνιολογίας κινδυνεύει με περιθωριοποίηση. Η Κοινωνιολογία δεν φαίνεται να ταιριάζει πολύ με το νέο ενιαίο παγκόσμιο δόγμα σκέψης και τον οικονομισμό. Ο ΣΕΚ δεν έχει παρά να πάρει τους ίδιους γνώριμους δρόμους του αγώνα, της επαγρύπνησης και της ενημέρωσης των πολιτών.

 

 

 

 

 

 

Εκδότης: Σ.Ε.Κ.

Έντυπο Εσωτερικής Κυκλοφορίας

Υπεύθυνος Έκδοσης: Στέρτσος Μπάμπης

Τηλεφ.: 094-578571

 

 

Εξουσιοδότηση το Δ.Σ. του Σ.Ε.Κ.


 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ!

 

2 Σεπτεμβρίου, Τρίτη:           - Συνάντηση με πρύτανη Παντείου Παν/μιου, Αιμ. Μεταξόπουλο και αντιπρύτανη Παναγιώτη Γετίμη.

-           Έκτακτη Συνέλευση στα γραφεία του Σ.Ε.Κ. Έρχονται και Κοινωνικού Ανθρωπολόγοι

 

3 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη:      Δ.Σ. Σ.Ε.Κ. Συζήτηση για τις εξελίξεις στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και ενημέρωση για συναντήσεις με αρμόδιους στο ΥΠΕΠΘ (Κατσούλας – Γιατρουδάκης).

 

9 Σεπτεμβρίου, Τρίτη:           Άτυπη συνεδρίαση ΣΕΚ στα γραφεία της ΕΠΙ, Αχαρνών (Κατσούλας, Σμαρνάκη, Γεωργόπουλου Μαλαγάρης, Γιατρουδάκης, Στέρτσος).

 

16 Σεπτεμβρίου, Τρίτη:         19.00: Συνάντηση με Κοινωνιολόγους στο αμφιθέατρο 2 του Νεόκτιστου Κτιρίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Συμμετείχαν ISO! Συνάδελφοι.

 

25 Σεπτεμβρίου, Πέμπτη:     Συνάντηση στα γραφεία του ΣΕΚ με Κοινωνικούς Ανθρωπολόγους

 


 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

26-9-1997

 

Κοινωνιολογία και Λύκειο

Από τον κ. Ευάγγ. Μανωλά

 

Η πραγματική μόρφωση στον άνθρωπο δεν είναι βέβαια η παθητική αφομοίωση και αποδοχή γνώσεων ή πληροφοριών αλλά η ενεργός συμμετοχή, η κριτική σκέψη, η ανάλυση, η ερμηνεία στατιστικών στοιχείων, η σύνθεση. Οι παραπάνω στόχοι, που αποτελούν μερικούς από τους πιο σημαντικούς στόχους των επιχειρούμενων μεταρρυθμίσεων στη Μέση Εκπαίδευση, μπορούν να υλοποιηθούν μέσα από το μάθημα της Κοινωνιολογίας – το οποίο αναβαθμίζεται και πάλι, μια και επανέρχεται ως εξεταζόμενο μάθημα στο νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Μια από τις προσεγγίσεις που πρέπει να χρησιμοποιηθούν στο νέο σχολικό βιβλίο (ή βιβλία) αλλά και στον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος είναι η συνεχής αμφισβήτηση πεποιθήσεων που στηρίζονται στην κοινή λογική και που πολλοί άνθρωποι αποδέχονται ως ορθές. Για παράδειγμα, πολλά άτομα πιστεύουν πως οι διαφορές ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις είναι λιγότερο σημαντικές σήμερα απ’ ό,τι στο παρελθόν ή πως υπάρχει μεγαλύτερη ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση ή πως οι νέοι απορρίπτουν τις αξίες των γεροντότερων ή πως τα εργατικά συνδικάτα έχουν μεγάλη ισχύ κ.λπ. Συχνά αυτές οι πεποιθήσεις ή είναι λανθασμένες ή είναι υπερβολές, έτσι ώστε αποφάσεις που στηρίζονται σε τέτοιου είδους ανακριβείς πεποιθήσεις μπορεί κι αυτές στη συνέχεια ν’ αποδεχθούν λανθασμένες.

Ένας τρόπος για να λυθεί το πρόβλημα είναι να μεταβληθούν οι πεποιθήσεις σε ερωτήματα. Η πεποίθηση ότι τα εργατικά συνδικάτα είναι πολύ ισχυρά θα πρέπει να μετατραπεί σε τουλάχιστον δύο ερωτήματα: Ποια είναι η πραγματική τους δύναμη και τι είδους ισχύς είναι αυτή; Ποια είναι τα όρια της δύναμής τους; Αντί της πεποίθησης ότι η τηλεόραση επηρεάζει τον τηλεθεατή θα πρέπει κανείς να διερωτηθεί: Τι αποδείξεις υπάρχουν ότι οι άνθρωποι αλλάζουν τη συμπεριφορά τους ως αποτέλεσμα παρακολούθησης συγκεκριμένων τηλεοπτικών προγραμμάτων; Μήπως οι τηλεθεατές είναι αυτοί που επηρεάζουν την τηλεόραση και όχι το αντίθετο;

Αυτές και άλλες κοινωνιολογικές ανακαλύψεις μπορεί για πολλούς να αποτελέσουν έκπληξη για τον απλό και μόνο λόγο ότι αντιτίθενται στην κοινή λογική. Βεβαίως, δεν αποτελούν εκπλήξεις όλα τα αποτελέσματα της κοινωνιολογικής έρευνας. Δεν θα έπρεπε, κατά συνέπεια, να αιφνιδιάζεται κανείς όταν πληροφορείται από την Κοινωνιολογία ότι υπάρχουν περισσότεροι φτωχοί απ’ ό,τι πλούσιοι στη φυλακή ή ότι άτομα που παντρεύονται σε πολύ νεαρή ηλικία έχουν δύο φορές μεγαλύτερες πιθανότητες να χωρίσουν απ’ ό,τι άτομα που παντρεύονται από 25 ετών και πάνω. Αλλά άλλες πολλές αντιλήψεις που στηρίζονται στην κοινή λογική έχουν αποδειχθεί ανακριβείς. Η επιστήμη της Κοινωνιολογίας μπορεί να μας πληροφορήσει τι είναι μύθος και τι πραγματικότητα, τι αλήθεια και τι ψέματα.

Τα δύο βιβλία Κοινωνιολογίας που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα στο ελληνικό Λύκειο δεν παρείχαν αρκετά ερεθίσματα κυρίως μέσω ερωτήσεων, στατιστικών στοιχείων και παραδειγμάτων από την καθημερινή πραγματικότητα, για να αμφισβητηθούν σε βάθος πεποιθήσεις ή αντιλήψεις που στηρίζονται στην κοινή λογική. Επιπροσθέτως, κανέναν από τα δύο αυτά βιβλία δεν ανέλυσε όσο και όπως έπρεπε επίκαιρα, ενδιαφέροντα, πρακτικά και σχετικά με τις ελληνικές πραγματικότητες θέματα όπως οικογένεια, νόμος και διαζύγιο, εργασία, εργατικά συνδικάτα, απεργίες, βία ναρκωτικά, ρατσισμός. Δεν υπάρχουν στοιχεία για ν’ αξιολογηθεί κατά πόσον, στα χρόνια που πέρασαν, έγιναν προσπάθειες διδασκαλίας του μαθήματος της Κοινωνιολογίας στις γραμμές που προτάθηκαν παραπάνω. Αν έγιναν προσπάθειες, αυτές θα στηρίχθηκαν κατά κύριο λόγο στον ενθουσιασμό και στην επινοητικότητα των εκπαιδευτικών που δίδαξαν το μάθημα. Αν πάλι έγιναν προσπάθειες, το πιθανότερο είναι να έγιναν σε μικρή κλίμακα είτε λόγω απουσίας των ανάλογων ερεθισμάτων στα σχολικά εγχειρίδια που έχουν χρησιμοποιηθεί είτε λόγω απουσίας των ανάλογων εξεταστικών απαιτήσεων όταν το μάθημα εξεταζόταν στις εισιτήριες εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση είτε λόγω υποβάθμισης της Κοινωνιολογίας (από το 1993 και μετά) προς όφελος του μαθήματος που την αντικατέστησε στις Γενικές Εξετάσεις, δηλαδή της Πολιτικής Οικονομίας. Οι επιχειρούμενες μεταρρυθμίσεις στη Μέση Εκπαίδευση δημιουργούν αισιοδοξία και για την αναβάθμιση του μαθήματος της Κοινωνιολογίας, αλλά και του Λυκείου γενικότερα. Μέσα από καλύτερα σχολικά βιβλία και καλύτερη διδασκαλία το μάθημα της Κοινωνιολογίας μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία πραγματικά μορφωμένων ατόμων.

 

ΕΥΑΓΓ. Ι. ΜΑΝΩΛΑΣ

Κοινωνιολόγος – Διεθνολόγος


 

ΑΘΗΝΑ, 12/9/1997

 

Αγαπητέ/ή συνάδελφε,

 

Ύστερα από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, αποφασίσαμε να συγκαλέσουμε Γενική Συνέλευση των αποφοίτων του Τμήματός μας.

Ορίσαμε ως ημερομηνία την 4η Οκτωβρίου 1997, και ώρα 14:00 μ.μ., στο κτίριο που στεγάζεται η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Αιγαίου: Βουλγαροκτόνου 30, Αθήνα (κάθετη της Χαριλάου Τρικούπη).

Θα τεθούν τα παρακάτω θέματα:

 

·          Απολογισμός του Δ.Σ. του Συλλόγου μας για το έτος από Σεπτέμβριο 1996 ως Σεπτέμβριο 1997.

·          Πρόσληψη Νομικού Συμβούλου για την επίλυση των προβλημάτων που αφορούν την επαγγελματική μας αποκατάσταση (προσανατολιζόμαστε για μήνυση κατά παντός υπευθύνου).

·          Εξελίξεις στο Υπουργείο Παιδείας όσον αφορά το θέμα της επετηρίδας (ίσως το βασικότερο αίτημα κατά τη γνώμη του δικηγόρου μας).

·          Εξελίξεις στο Υπουργείο Υγείας – Πρόνοιας και δρομολόγηση ενεργειών – σύμφωνα με το δικηγόρο – για δημιουργία οργανικών θέσεων και στα άλλα Υπουργεία.

Θεωρούμε απαραίτητη την παρουσία σας γιατί έχουμε το θλιβερό προνόμιο να είμαστε 100% άνεργοι ως πτυχιούχοι. Περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις για να τεθούν στη συνέλευση.

Τέλος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με συναδέλφους που συνδέεστε φιλικά επειδή ενδέχεται για λόγους έξω από εμάς, να μην λάβουν αυτήν την επιστολή.

 

Με τιμή

Το Διοικητικό Συμβούλιο

του Συλλόγου Κοινωνικών Ανθρωπολόγων

Ο Πρόεδρος Μανόλης Μαραγκάκης