Δεκέμβριος 1997

Της σύνταξης

 

Κι αυτό το μήνα δεν έλειψε ο προβληματισμός για τις εξελίξεις για το μάθημα της Κοινωνιολογίας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ωστόσο όμως πρέπει να επισημάνει κανείς ότι το ενδιαφέρον για την τύχη του μαθήματος και άρα και της επαγγελματικής απασχόλησης των Κοινωνιολόγων δεν πρέπει να λειτουργήσει ως μια στρατηγική αυτοπαγίδευσης και εσωστρέφειας. Το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της Κοινωνιολογίας και κατ’ επέκταση της κοινωνιολογικής σκέψης πρέπει να είναι διαρκές και ανοιχτό προς όλα τα «μέτωπα».