Ιούνιος 1998

 

Υπόψη κ. Ανθόπουλου

 

Αθήνα, 28/5/98

Αρ. πρωτ.: 427

 

Προς: τον αξιότιμο Κύριο Γερ. Αρσένη

Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκ.

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

 

Μέσα στα πλαίσια της τρέχουσας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και των επικειμένων εξειδικεύσεων, έχοντας λάβει γνώση των προτάσεων του Παιδαγωγικού ινστιτούτου σχετικά με τη διδασκαλία μαθημάτων Β’ βάθμιας εκπαίδευσης των συναφών με τον κλάδο των Κοινωνιολόγων και των αποφάσεων της Συγκλήτου των άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας, που καθόρισαν την Κοινωνιολογία ως προαπαιτούμενα μάθημα για την εισαγωγή των σπουδαστών, θα θέλαμε να σας θέσουμε υπόψη με την παρούσα τις δικές μας θέσεις σχετικά με αυτό το ζήτημα, σύμφωνα με απόφαση του Τμήματος Κοινωνιολογίας.

Θεωρούμε ότι η παρουσία της Κοινωνιολογίας στα υποχρεωτικά μαθήματα της Γ’ Λυκείου, όχι μόνο θα δώσει στους μαθητές τη δυνατότητα μιας εκ του σύνεγγυς προσέγγισης ζητημάτων που είναι απολύτως απαραίτητα για την Παιδεία τους, πράγμα που αποτελεί στόχο βασικό και δεδηλωμένο του εκπαιδευτικού μας συστήματος, αλλά θα διαμορφώσει και τους όρους για την κατάλληλη προετοιμασία εκείνων που επιδιώκουν να εισαχθούν σε Πανεπιστημιακές Σχολές Κοινωνικών Επιστημών, αφού το μάθημα ανταποκρίνεται πλήρως στη στοχοθεσία των Σχολών αυτών.

Απευθυνόμενος ειδικά σε Σας, Κύριε Υπουργέ, παρέλκει να αναπτύξουμε την καθοριστική σημασία της Κοινωνιολογίας για τη μελέτη και ανάλυση των σημαντικών κοινωνικών γεγονότων του καιρού μας, (κοινωνικές διακρίσεις, κοινωνική ανισότητα, κοινωνικός αποκλεισμός). Ο εξοβελισμός της Κοινωνιολογίας από το πρόγραμμα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντί της ενίσχυσης της διδασκαλίας της, όπως θάπρεπε, δεν περιποιεί τιμή σε κανένα. Είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει στίγμα στην ιστορία της Ελληνικής Εκπαίδευσης.

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

 

Καθηγητής ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΑΡΣΕΔΑΚΗΣ

Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνιολογίας

 

 

 

Λεωφ. Συγγρού 136

176 71 Αθήνα

Τηλ.: 9215615, 9223678

Fax: 9223678, 9223690


 

Ο Σ.Ε.Κ. μετά την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. καλείται να χειρισθεί σύνθετα προβλήματα που απαιτούν έξυπνες και παραγωγικές λύσεις σ’ ένα ολοένα και περισσότερο ρευστό περιβάλλον.

Σ’ αυτό το περιβάλλον το Δ.Σ. το Σ.Ε.Κ. και οι Κοινωνιολογικοί χώροι καλούνται να δοκιμασθούν και να απαντήσουν:

·          στην περιθωριοποίηση του μαθήματος της Κοινωνιολογίας στη δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

·          στην απαξίωση των εργασιακών θέσεων των Κοινωνιολόγων εκπαιδευτικών

·          στην πρόκληση των νέων αγορών εργασίας

·          στη κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων και κώδικα δεοντολογίας

·          στην ανάδειξη της Επιστήμης.


 

Το σχέδιο δράσης που προτείνεται είναι:

1.         Δικτύωση Κοινωνιολογικών χώρων

2.         Εσωτερική Οργάνωση – Ανάπτυξη των Επιτροπών – Τομέων του Συλλόγου

3.         Υποδομές Γραμματεία – Λογιστική, Νομική Υποστήριξη

4.         Σχεδιασμός Δράσης ανά δεκαπενθήμερο από το Δ.Σ. και δέσμευση έργου στον καθένα ξεχωριστά (Εξατομικευμένη ευθύνη)

5.         Έκδοση ταχτική του Κοινωνιογράμματος σε διμηνιαία βάση


 

Έκδοση Κοινωνιογράμματος

·          Διμηνιαία

·          Πόροι: Συνδρομές Συναδέλφων – Διαφήμιση – Πώληση (σε Βιβλιοπωλεία).

·          Οργάνωση Διευθυνσιογράφου Αναγνωστών του Κοινωνιογράμματος.

·          Ύλη: Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων του Συλλόγου

Editorial

Μικρά Νέα

Άρθρα Γνώμης

Επαγγελματικά

Επιστημονικά

Συνεντεύξεις (αργότερα) με ταυτόχρονη αύξηση σελίδων


 

Δικτύωση Κοινωνιολογικών Χώρων

 

1.         Καταγραφή των χώρων που εργάζονται Κοινωνιολόγοι

2.         Επαφή σε ταχτική βάση με τους συλλόγους των Κοινωνικών Ανθρωπολόγων, Τμήματα και Τομείς Κοινωνιολογίας στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κ.ά.

3.         Δημιουργία δικτύου πληροφόρησης και διαλόγου με τους χώρους αυτούς.