Ιούλιος 1998

 

Η Γενική Συνέλευση του τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου συζήτησε τις εξελίξεις που αφορούν τη θέση της κοινωνιολογίας ως διδασκόμενου μαθήματος στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Ενιαίου Λυκείου.

Αφού εκφράστηκε ο προβληματισμός των μελών της Γενικής Συνέλευσης για τους λόγους του ουσιαστικού αποκλεισμού της κοινωνιολογίας από την Β/θμια Εκπαίδευση, η Γ. Σ. του τμήματος αποφάσισε ομόφωνα:

1ο         Να εισηγηθεί στο ΥΠΕΠΘ την τροποποίηση της Υπουργικής απόφασης για το ωρολόγιο πρόγραμμα του Ενιαίου Λυκείου ώστε η κοινωνιολογία να διδάσκεται ως μάθημα Γενικής παιδείας στη Γ’ Λυκείου.

2ο         Να εισηγηθεί τον καθορισμό της κοινωνιολογίας ως προαπαιτούμενου μαθήματος για την εισαγωγή των μαθητών στις Πανεπιστημιακές σχολές των Κοινωνικών Επιστημών.

3ο         Να απαλλάσσονται οι πτυχιούχοι του τμήματος κοινωνιολογίας από την φοίτηση στην ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ, ως προϋπόθεση διορισμού στην εκπαίδευση, γιατί είναι επαρκώς καταρτισμένοι σε παιδαγωγικά θέματα και μάλιστα πανεπιστημιακού επιπέδου.