ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΕΡΙΞ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

"Σχετικά με την απαρχή του ιερού και των αγώνων υπάρχει πληθώρα μύθων, μέσω της οποίας αντικατοπτρίζεται η διαδοχή των λατρειών και των φύλων που κυριάρχησαν ανά περιόδους στην περιοχή. Πέραν αυτών στην ευρύτερη περιοχή πέριξ της Ολυμπίας δεσπόζουν οι μύθοι για τον Ηρακλή (Ερυμάνθιος κάπρος, κόπρος Αυγεία, ελάφι Αρτέμιδος) και μύθοι συνδεδεμένοι με τους ποταμούς και τα βουνά της.
Όλο αυτό το μυθολογικό υλικό επιβεβαιώνει ότι η περιοχή ήκμαζε από την προϊστορική εποχή και ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες θεσμοθετήθηκαν σ1 ένα περιβάλλον έντονης θρησκευτικότητας και πλούσιας μυθολογικής παράδοσης, δηλαδή σ' ένα περιβάλλον με ισχυρό πολιτισμικό και κυρίως φαντασιακό ιδίωμα."


ΤΙΜΗ: 10,00
 


ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

Το βιβλίο "Τα χωριά του Ερυμάνθου" αποτελεί μια λεπτομερή περιγραφή της ιστορικής διαδρομής των κατοίκων της συγκεκριμένης περιοχής από την προϊστορική περίοδο έως σήμερα και των πολιτιστικών διακυμάνσεων της.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην αρχαιοελληνική πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, καθώς στην αρχαιότητα γνώρισε την σημαντικότερη άνθιση, χωρίς Βέβαια να παραλείπεται η παρουσίαση της πρόσφατης ιστορίας των χωριών από την Ελληνική Επανάσταση έως σήμερα.

Παράλληλα γίνεται διεξοδική παρουσίαση των πολιτιστικών και φυσικών μνημείων της περιοχής, συνοδευόμενη από πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

Έτσι μέσω του Βιβλίου επιβεβαιώνεται πως ο σκοπός της γνώσης της τοπικής ιστορίας δεν είναι άλλος παρά η κατανόηση της παράδοσης - πολιτιστικής κληρονομιάς και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων που υπάρχουν στον συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις.

Κυρίως όμως υπογραμμίζεται ως ξεχωριστό σημείο σε αυτήν την ιστορική διαδρομή το πρότυπο της αρχαίας πόλης - κράτους και της συλλογικής δράσης των πολιτών σε αυτή τη μακρινή εποχή. Από αυτό ακριβώς το πρότυπο και από τη συλλογική δημιουργική φαντασία των πολιτών εμπνέεται το δίκτυο συλλογικοτήτων του "Ερυμάνθου".

ΤΙΜΗ: 15,00


ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ
Πρόγραμμα δράσης

 

ΤΙΜΗ: 10,00


   ΤΙΜΗ τεύχους: 1,00

ΤΙΜΗ τεύχους: 1,00

Δώστε την παραγγελία σας επιλέγοντας εδώ