Ο κόσμος του ΕΠΙCLUB

ΕΝΑ ΝΕΑΝΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ


Η ΕΠΙCLUB είναι η κάρτα που κυκλοφορεί 5 χρόνια στους φοιτητικούς πληθυσμούς και προσφέρει εκπτώσεις στους νέους ανθρώπους.
Πολλές επιχειρήσεις που απευθύνονται στη φοιτητική αγορά έχουν συνεργασθεί με την ΕΠΙCLUB και προσφέρουν εκπτώσεις στους φοιτητές.

Δείτε τα τεύχη του ΕΠΙCLUB