Ερύμανθος

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία

Γ’ Σεπτεμβρίου 69 Αθήνα

Τηλ.: 8226562

Αθήνα 14/3/2002

Αναπτυξιακός προσανατολισμός

με διαδημοτική διασυλλογική συνεργασία

 

Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «Ερύμανθος» κλείνοντας αυτόν τον μήνα μόλις ένα χρόνο λειτουργίας κατάφερε ν’ αναδείξει σε μεγάλο βαθμό τις προοπτικές ενός αναπτυξιακού προσανατολισμού στην περιοχή μας μέσα από την διαδημοτική διασυλλογική συνεργασία.

Η συνεργασία και η εκπροσώπηση των δύο Δήμων: Αροανίας και Φολόης από τον Φεβρουάριο του 2002 δίνει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στο δημιουργικό ρόλο που μπορεί να παίξει ως ίδρυμα μελετών και συμβουλευτικής για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής ως συγκριτικού πλεονεκτήματος για την ανάπτυξη. Θετική ήταν επίσης και συμμετοχή των τριών ομοσπονδιών Συλλόγων – Καλαβρύτων – Κοντοβαζαίνης και ορεινής Ηλείας στην συγκρότηση μιας δυναμικής εκπροσώπησης για την τοπική ανάπτυξη.

Περιμένουμε τον ορισμό αντιπροσώπων και από την πλευρά των ομοσπονδιών για να ενταχθούν και οι σύλλογοι της περιοχής στον στρατηγικό σχεδιασμό μελετών και επικοινωνίας για την περιοχή.

Αυτός είναι ο βασικός ρόλος που μπορεί να παίξει η εταιρία λειτουργώντας ως ινστιτούτο στρατηγικών και αναπτυξιακών μελετών της περιοχής και όχι βέβαια ως φορέας επικάλυψης άλλων συλλογικοτήτων. Η εταιρία στοχεύει να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες συλλογικότητες προσφέροντας τους μόνον συμβουλευτική και τεχνοκρατική υποστήριξη. Και τούτο πρέπει να διευκρινισθεί ότι δεν προκύπτει ως officcio από τα μέλη της εταιρίας τα οποία θα μπορούσαν να είναι μέλη και οποιοδήποτε άλλου συλλογικού φορέα αλλά από την οργάνωση, την δομή της και τους καταστατικούς της στόχους, ενός ινστιτούτου στρατηγικών και αναπτυξιακών μελετών.

Η «Ερύμανθος» στοχεύει να ενώσει τις πνευματικές και διασυλλογικές δυνάμεις του τόπου για τη επίτευξη πρακτικών αποτελεσμάτων στρατηγικής σημασίας για τα ορεινό περιβάλλον, των φυσικών και πολιτιστικών μνημείων του τόπου με σκοπό την απορρόφηση και των απαραίτητων κοινοτικών πόρων για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Δεν πρόκειται να είναι φορέας υλοποίησης τέτοιων προγραμμάτων (μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις) αλλά υποστηρικτής προσπαθειών των Δήμων της περιοχής, και άλλων φορέων επιχειρηματικότητας, (συνεταιρισμών Δημοτικών, διαδημοτικών επιχειρήσεων) έχοντας ένα διακριτό ρόλο για να συνενώνει προσπάθειες και πρωτοβουλίες.

Φορέας υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων στρατηγικής σημασίας μπορεί να γίνει μια ανώνυμος αναπτυξιακή εταιρία με ένα σημαντικό κεφάλαιο εκκίνησης στην οποία θα συμμετέχουν οι Δήμοι, οι σύλλογοι, ιδιώτες επιχειρηματίες, και άλλοι πολίτες. Μια ανώνυμη Αναπτυξιακή εταιρία που θα αναλάβει να υλοποιήσει μεγάλα επενδυτικά σχέδια στην περιοχή.

Προς αυτή την κατεύθυνση είναι πλέον ώριμο τα έδαφος και νομίζουμε είναι ο επόμενος μεγάλος στόχος και ότι θα υπάρξει θετική ανταπόκριση από όλους τους παράγοντες που στάθηκαν μέχρι σήμερα θετικά σ’ αυτή την πρωτοβουλία.

Είμαστε αισιόδοξοι, γιατί η ανταπόκριση από τους Δήμους, τους συλλόγους και πολλούς επιφανείς συμπατριώτες ξεπέρασε στο αρχικό στάδιο κάθε προσδοκία και νομίζουμε ότι η επιτυχία οφείλεται στο γεγονός ότι η «Ερύμανθος» άγγιξε την καρδιά του ζητήματος για την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Ξεπέρασε τα σύνορα του ενός «χωριού» του ενός «Δήμου» και έθεσε για πρώτη φορά την όλη δυναμική της ανθρωπογεωγραφικής ενότητας της περιοχής.

Την επιτυχημένη αυτή «στρατηγική» προσέγγιση πρέπει να την συνεχίζουμε με πρωταγωνιστές στην δράση τους συλλόγους, τις ομοσπονδίες μαζί με τους Δήμους της περιοχής.

Διευκρινίζουμε και πάλι πως ο ρόλος της Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρίας είναι συμβουλευτικός ενημερωτικός και σ’ αυτό τον τομέα υπάρχει σημαντικό έργο για την προώθηση της αναπτυξιακής και επιχειρηματικής κουλτούρας.

Σ’ αυτό το επίπεδο θα παραμείνει διευρύνοντας όμως τα μέσα και τους τρόπους που ενισχύουν την κοινωνική συμμετοχή.

Θέλουμε να ενισχύσουμε το κέντρο επικοινωνίας και συμβουλευτικής στην Αθήνα αλλά και να δημιουργήσουμε ένα ακόμη πλάι στο «Ερύμανθο» ποταμό.

Αντικειμενικός σκοπός όλων αυτών των προσπαθειών θα είναι η διάχυση της ενημέρωσης και της γνώσης για την αναπτυξιακή αφύπνιση του τόπου μας.


 

Για περισσότερα, ανατρέξτε στη διεύθυνση: www.goodnews.gr/erymanthos/index.html