ΚΟΜΒΟΣ ΜΜΕ INTERACTIVE

 

Από τον Οκτώβριο του 2001 ο ΚΟΜΒΟΣ ΜΜΕ έγινε Interactive. Με μία ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων τεχνολογίας και πληροφορικής ο ΚΟΜΒΟΣ ΜΜΕ δημιούργησε νέα τμήματα εξυπηρέτησης πελατών και παροχής υπηρεσιών κάτω από την διοικητική μέριμνα που έχει αναλάβει ο ΚΟΜΒΟΣ ΜΜΕ INTERACTIVE.

 

Μερικές από τις υπηρεσίες της οποίες παρέχει ο ΚΟΜΒΟΣ ΜΜΕ INTERACTIVE είναι οι ακόλουθες:

 

- Δημιουργία Ιστοσελίδων στο Internet

- Διαχείριση Ιστοσελίδων στο Internet

- Ανανέωση Ιστοσελίδων στο Internet

- Εγκατάσταση Δικτύων Υπολογιστών

- Service σε επίπεδο Hardware & Software

- Τεχνική εξυπηρέτηση πελατών σε επίπεδο Hardware & Software

- Δημιουργικό Διαφήμισης

- Δημιουργία Δικτυότοπων / Portals

- Web Services

- Hosting Services

 

Παράλληλα ο ΚΟΜΒΟΣ ΜΜΕ INTERACTIVE αναπτύσσεται με τους ταχύτερους ρυθμούς εξέλιξης όσον αφορά τις τελευταίες τεχνολογίες και δίνει μεγάλη βαρύτητα στην σωστή εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού του, αποσκοπώντας πάντοτε στην όσο το δυνατόν αρτιότερη εξυπηρέτηση των αναγκών του πελάτη. Για να μάθετε πληροφορίες σχετικά με το πως μπορείτε να διαφημιστείτε στον ΚΟΜΒΟ ΜΜΕ INTERACTIVE επικοινωνήστε μαζί μας κάνοντας click εδώ.