ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

6ο και 14ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου 97-98 click
6ο και 14ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου 98-99
7ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου 97-98 click
8ο Δημοτικό Σχολείο Πετρούπολης 93-94
9ο Δημοτικό Σχολείο Πετρούπολης 97-98 click
9ο Δημοτικό Σχολείο Πετρούπολης 98-99
13ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου 94-95 click
13ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου 96-97
13ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω 97-98 click
14ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου 99-2000
24ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου Απονομή Επαίνων 9-6-1997
24ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου 97-98 click
24ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου 98-99
30ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου 94-95 click
33ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου 98-99
33ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου 98-99 click
33ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου 99-2000
36ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου 95-96 click
38ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου 96-97
38ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου 97-98 click
41ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου 96-97
41ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου 97-98 click
41ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου 98-99
49ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου 94-95 click